KLIK hieronder voor een Reservatie bij den Baptist

Image

Parochie Sint-Jan Baptist Wildert

De katholieke parochiekern Sint-Jan de Doper is gelegen in het landelijke Wildert (Essen)
Onze geloofsgemeenschap maakt onderdeel uit van de Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw (Essen en Kalmthout)

Welkomstwoordje

De pastoors van onze Pastorale Eenheid zijn Z.E.P. Abraham Rayappan en Z.E.H. Bernard De Preter.
  • De Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw maakt zelf deel uit van het Dekenaat Noorderkempen. Wij behoren tot het Bisdom Antwerpen.
Image
Wij vormen een levendige en hartelijke gemeenschap die getuige wil zijn van het evangelie in de 21ste eeuw!
  • De patroonheilige van onze parochiekern is Johannes de Doper. De evangelisten beschrijven Johannes als zowel de wegbereider als een voorbeeldfiguur voor Jezus. En zoals Johannes willen ook wij vertellen over en handelingen stellen in naam van de levende God. Wekelijks komen wij, daarom, samen rond het Woord en het brood van Jezus Christus tijdens de eucharistievieringen. Daarnaast proberen wij met talrijke initiatieven het enthousiasme van Gods Geest bij iedereen op te wekken.
Samen willen wij God aanbidden, geboeid luisteren naar Zijn Woord en delen in Zijn liefde en goedheid. Wij doen dit met dezelfde woorden en handelingen als de eerste christelijke gemeenschappen.
  • Op deze wijze zijn wij niet alleen verbonden met de grote gemeenschap van christelijke kerken vandaag, maar ook met alle christenen die ons voorgegaan zijn op aarde.
Ga je mee op zoek met ons naar Christus in onze wereld?
Hopelijk ontdek je Hem reeds een beetje op onze pagina's.

Heb je nog vragen, aarzel dan zeker niet om  contact   met ons op te nemen!

Volg ons op facebook
Image
Kerknet
Image
Pastorale eenheid
Image
meer info over onze parochiekerk
Image

KERNGROEP

In iedere parochie is de kerngroep, het vroegere parochieteam, de spil van het parochieleven in het dorp.  De zaken van de parochie worden in deze kerngroep gecoördineerd.

De kerngroep zorgt voor de verbinding tussen de parochiekernen en de pastorale eenheid.

De leden van de kerngroep worden door de parochianen voor een periode van zes jaar verkozen en zij dragen samen met de parochiepastores zorg voor de parochiegemeenschap. 
De kerngroep vergadert ad hoc. 

Op woensdag tussen 19u00 en 20u00 zetelt iemand van de kerngroep in de pastorie.  U kan met vragen, opmerkingen of suggesties steeds bij hen terecht.

Lutgart 
Marcel

permanentietelefoon 0472 23 21 65

Vieren sacramenten

Eucharistieviering

Zaterdag 18u30 eucharistieviering

Doopsel

Het doopsel vormt een drieluik met de eerste communie en het vormsel. Door het doopsel wordt je kindje opgenomen in de gemeenschap van gelovige mensen. Meer info bij de kerngroep.

Eerste Communie

De eerste communie is na het doopsel de volgende stap in het christelijk geloof.  Traditioneel vindt deze viering plaats op Onze Lieve Heer Hemelvaart.  Inschrijven bij lutgart.vandenbroeck@skynet.be.

Vormsel

De vormselcatechese vormt gedurende één jaar de voorbereiding op het vormsel. De jonge christenen spreken hun geloof uit in aanwezigheid van een vormheer. Deze legt hun namens Jezus Christus de handen op, zalt hen en zendt hen verder de wereld in.  Inschrijvingen bij lutgart.vandenbroeck@skynet.be .

Huwelijk

Het huwelijk verbindt de gehuwden met Christus en zijn Kerk. Hun liefde wordt verrijkt met de kracht van Jezus zelf.
Neem contact op met de kerngroep voor meer info over het huwelijk.

Ziekenzalving

Ziekenzalving wordt gezien als het 'laatste' sacrement binnen de katholieke kerk.  Een zieke gelovige wordt door een priester de laatste sacrementen toegediend op zijn sterfbed en gezegend met olie en gebed. Neem voor een ziekenzalving contact op met de kerngroep.

Uitvaart 

Afscheid nemen in een kerkelijke uitvaartdienst geeft je als gelovige meeleven en steun. Via een biddend samenzijn geven we de gelegenheid om samen met familie en gans de parochiegemeenschap de dierbare overlevende vertrouwvol in Gods handen te leggen.  Bespreek de mogelijkheden via een vrij te kiezen begrafenisondernemer.

'De zeven sacramenten' van Rogier Van der Weyden (1440-1445) Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Image

LITURGIE

werkgroep Misdienaars

Kinderen vanaf 10 jaar zijn welkom als misdienaars. Er wordt een beurtrol opgemaakt om de zondagsvieringen te verzorgen als misdienaar.  Wie misdienaar wil worden mag contact opnemen met lutgart.vandenbroeck@skynet.be.

werkgroep Lectoren

De lectoren hebben als taak tijdens de eucharistievieringen of gebedsdiensten voor te lezen. Er wordt een beurtrol opgesteld voor de zondagsvieringen. Gelieve contact op te nemen met de kerngroep indien u hiervoor interesse heeft. Een verzorgde en duidelijk uitspraak is een vereiste.

werkgroep Gebedsleiders

Deze groep vrijwilligers gaan, na hun opleiding tot gebedsleider, voor in uitvaartdiensten en woord- en communiediensten.

werkgroep Gezinsvieringen

Deze werkgroep verzorgt regelmatig een eucharistieviering gericht op het hele gezin : kinderen, ouders en grootouders. 

zangkoor

Zij staan ten dienste van de kerkgemeenschap en stellen zich tot doel tijdens de liturgische en andere kerkelijke vieringen waaraan ze medewerking verlenen, zorg te dragen voor de verzorging van de liturgische zang : ter ondersteuning van de gemeenschapszang, in beurtzang met de gemeenschap of zelfstandig als plaatsvervanger van de gemeenschap.

werkgroep Versiering en Onderhoud van de kerk

Vele bereidwillige handen zorgen ervoor dat onze kerk mag gezien worden. Indien u een handje wilt toesteken: neem gerust contact op met de kerngroep.

koster

Herman Wierickx

 

organisten

-

VERENIGINGEN

De parochie Wildert is rijk aan verenigingen.

Vele Wildertse verenigingen zorgen voor de nodige onstpanning en amusement in het dorp en ver daarbuiten.

Enkele verenigingen zijn verbonden aan de parochiezaal Den Baptist. 
Vrijwilligers uit deze verenigingen zorgen voor het beheer van Den Baptist, bepalen mee het beleid en steken de handen uit de mouwen voor kleine klusjes, grote klussen, opruimacties, kermis, ...

EJA

Elk Wat Wils

Femma

Ferm

Landelijke Gilde

Samana

WSV

WOK

Speciale vermelding moet gemaakt worden van de jongerenvereniging KLJ met hun KLJ-lokaal op het domein van de parochiezaal.  Ook zij dragen te gepasten tijde het nodige steentje bij.

FINANCIEEL

Het financiëel/materieel comité zorgt samen met een team vrijwilligers voor het beheer van de financiën en de gebouwen.

Financiëel Coördinator

Leo Peeters

Gebouwen

Joanna Van der Velde

Parochiezaal Den Baptist

Jos Costermans

DIACONIE

Diaconie komt van het Griekse woord 'diakonia' dat 'dienen' betekent.  'Kerk zijn' gaat verder dan het gebouw en de wekelijkse misvieringen.  Diaconie is gericht op het kleiner maken van de sociaal-maatschappelijke nood van mensen.  

Samana (voorheen ziekenzorg) is een vereniging van mensen die begaan zijn met zieken, met chronisch en thuisgebonden zieken en eenzame mensen, ongeacht welke levensvisie zij hebben. Samana-vrijwilligers zijn mensen van de daad: mensen met een groot hart en een beetje vrije tijd.

Samana is een beweging met veel toekomst: toekomst die mensen voor elkaar maken. Het kloppende hart van Samana is de kernwerking. Een groep vrijwilligers probeert de ziekenzorgwerking vorm te geven.

Het uitgangspunt van die werking zijn de interesses en de noden van langdurige zieken en zorgbehoevende ouderen. De kernleden gaan op huisbezoek ter ondersteuning van de eenzamen, zorgbehoevenden en mantelzorgers.

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals ontmoetingssamenkomsten, vierende of informatieve bijeenkomsten en uitstappen. Dit alles op maat van de doelgroep, zodat het voor iedereen haalbaar is.

Spreekt het u aan om deel uit te maken van de ploeg vrijwilligers of kent u iemand in uw omgeving of vriendenkring die een huisbezoek op prijs zou stellen, dan kunt u terecht bij :

André Van Bergen
Steenoverstraat 37
2910 Essen

Parochiezaal DEN BAPTIST

Het parochiecentrum Den Baptist van Essen-Wildert staat ter beschikking van de bewoners van Essen en daarbuiten.
Je kan het parochiecentrum huren als vereniging of als particulier.

De huurprijs is ingedeeld in categorieën:
◊ verenigingen verbonden aan 'den Baptist'
◊ verenigingen van Essen
◊ inwoners van Essen
◊ verenigingen of inwoners buiten Essen
Meer info over het ontstaan van de parochiezaal

In 1900 kon men vlak na de opening in het gildenhuis van Wildert films gaan bekijken
      https://www.parochiewildert.be/images/1900 foto gildenhuis Wildert.pdf

In 2016 werd de nieuwe naam 'Den Baptist' officieel ingehuldigd met een parochiereceptie.  Hierbij enkele artikels uit Het Noordernieuws
      https://www.noordernieuws.be/den-baptist-nieuwe-naam-lange-historie/
      https://www.noordernieuws.be/nieuwe-naam-parochiecentrum-wildert/